Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szkolnictwo wyższe; wynagrodzenia pracowników K 15/03

18 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w sprawie zgodności art. 1 pkt 2 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 oraz art. 7 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt 2 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw są zgodne z art. 2 oraz art. 7 Konstytucji

Trybunał wskazał, że przy uchwalaniu ustawy nowelizującej nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych, dotyczących obowiązku konsultacji ustawodawcy ze związkami w sprawach z zakresu ich działania. Samo naruszenie nie przesądza jednak o naruszeniu wartości i norm konstytucyjnych. TK podkreślił, iż ustawodawca działał w sytuacji szczególnie trudnej, swoistym stanie wyższej konieczności. Do zaniedbania właściwej konsultacji ze związkami zawodowymi doprowadził zbieg terminów zmiany rządu i konieczności ukończenia projektów ustaw okołobudżetowych.

Przesunięcie w czasie projektowanych podwyżek dla pracowników szkół wyższych spowodowało, że nie otrzymali oni dochodów, których mogli się słusznie spodziewać. Przepisy jednak zostały zmienione w okresie vacatio legis i nie zdążyły wejść w życie, w związku z czym nie doszło do powstania prawnie chronionej ekspektatywy (prawa podmiotowego czasowego) podwyżek. Trybunał wskazał na niewłaściwość praktyki legislacyjnej polegającej na zmianie przepisów prawa po ogłoszeniu ich, lecz przed wejściem w życie. W omawianym przypadku było to jednak uzasadnione ze względu na konieczność ochrony wartości konstytucyjnej, jaką jest zachowanie równowagi budżetowej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA nr 13, 19 stycznia 2005 r.
Jolanta Góra: Legalne przesunięcie podwyżek.
RZECZPOSPOLITA nr 15, 19 stycznia 2005 r.
Jolanta Kroner: Podwyżki mogły być przesunięte.
RZECZPOSPOLITA nr 11, 14 stycznia 2005 r.
Jolanta Kroner: Nie taka tajemnicza wygrana rzeczowa.
GAZETA PRAWNA nr 10, 14 - 16 stycznia 2005 r.
Marcin Musiał: Sporne wygrane rzeczowe.