Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szkolnictwo wyższe; wynagrodzenia pracowników K 15/03

Sygn. akt K 15/03

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 stycznia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Zdyb - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Marian Grzybowski
Jerzy Stępień - sprawozdawca
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 stycznia 2005 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o zbadanie zgodności:

art. 1 pkt 2 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 33) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 1 pkt 2 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 33) są zgodne z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marian Zdyb 
Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Jerzy Stępień Bohdan Zdziennicki