Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szkolnictwo wyższe; wynagrodzenia pracowników K 15/03

O stwierdzenie zgodności art. 1 pkt 2 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 oraz art. 7 Konstytucji RP;