Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych - vacatio legis K 48/04

Na rozprawie rozpoczętej 2 lutego 2005 r. o godz. 12:00, kontynuowanej 15 lutego 2005 r. o godzinie 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa zmieniająca) wprowadzających do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nową skalę podatkową.

Trybunał orzekł, że: art. 9 ustawy zmieniającej w zakresie, w którym ustala dzień 1 stycznia 2005 r. jako datę wejścia w życie następujących przepisów znowelizowanej ustawy o PIT - art.. 27 ust. 1 w zakresie wprowadzającym czwarty szczebel skali podatkowej w brzmieniu "600 000 - 227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 zł", art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 32 ust. 1a pkt 2 lit. c, art. 41a in fine w zakresie wprowadzającym słowa "lub 50%", art. 44 ust. 3a wprowadzający w dodanym zdaniu czwartym in fine słowa "lub 50%" - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na brak odpowiedniej vacatio legis.

Przedmiotem rozpatrzenia Trybunału Konstytucyjnego był termin wejścia w życie przepisów wprowadzających czwarty szczebel struktury podatkowej, obejmujący osoby uzyskujące dochód powyżej 600 tysięcy złotych w skali roku. Kontrola TK nie obejmowała zatem kwestii merytorycznych, a jedynie zasady stanowienia prawa.

Trybunał stwierdził, że zaskarżone przepisy nie ustanawiają odpowiedniej vacatio legis, w związku z czym naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji). Trybunał podkreślił, że zgodnie z jego dotychczasową linią orzeczniczą zmiany podatkowe powinny być ogłaszane przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego (tak na przykład w sprawie o sygnaturze K 47/01). W związku z tym, po 30 listopada 2004 r. podatnicy mogli mieć usprawiedliwione przekonanie o stabilności trójstopniowej struktury podatkowej. Kwestionowana ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dopiero w połowie grudnia 2004 r. Tym samym nowe unormowania mogły stanowić zaskoczenie dla adresatów, którzy nie otrzymali wystarczająco dużo czasu, aby móc przygotować się do zachodzących zmian. Jest to tym istotniejsze, że zaskarżone przepisy odnoszą się do przepisów regulujących obowiązki daninowe obywateli wobec państwa.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, I sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz, II sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 41, 27. 02. 06 r.
Ewa Matuszewska: Nie będzie 50-procentowej stawki. 
Dziennik Bałtycki, 3 marca 2005 r.
Robert Kiewlicz: Będą płacić i już.
Fakt, 16 lutego 20005 r.
Bogacze zapłacą mniej.
Dziennik Bałtycki, 16 lutego 2005 r.
Robert Kiewlicz: 50 proc. do kosza. 
Tygodnik Solidarność, 4 lutego 2005 r.
Janusz Michalczyk: Kto wkurza sędziów.
Wspólnota, 5 lutego 2005 r.
Krzysztof Świątek: Pensja superminimalna.
Gazeta Wrocławska, 3 lutego 2005 r.
Zarabiający ponad 600 tys. nie zapłacą 50 proc. podatku.
Gazeta Wyborcza, nr 39, 16 lutego 2005
Rafał Zasuń: Trybunał uśmiercił 50 - proc. PIT.
Trybuna, nr 39 16 lutego 2005
Pogoda dla bogaczy, (RYCH).
Życie Warszawy, nr 39 10 lutego 2005
Bogaci nie zapłacą: 50 - procentowego PIT. 
Nasz dziennik, 16 lutego 2005
Artur Kowalski: Niekonstytucyjne 50 proc.
Rzeczpospolita, nr 39, 16 lutego 2005,
Jolanta Kroner: 50 proc. nie obowiązuje.
Krzysztof Sobczak, komentarz. Trybunał konsekwentny.
RZECZPOSPOLITA Nr 27, 2 lutego 2005 r. 
Ile zapłacą najlepiej zarabiający. (J.K.)
ŻYCIE WARSZAWY Nr 27, 2 lutego 2005 r. 
Anna Cieślak-Wróblewska: Trybunał osądzi PIT.
GAZETA WYBORCZA Nr 27, 2 lutego 2005 r. 
Piotr Skwirowski: Koniec 50 procent.
GAZETA PRAWNA Nr 23, 2 lutego 2005 r. 
Wiesława Moczydłowska: Spór o 50 procentową stawkę.
GAZETA PRAWNA Nr 22, 1 lutego 2005 r. 
Andrzej Taudul, Jarosław Wiśniewski: Czy nowelizacja jest zgodna z konstytucją.
RZECZPOSPOLITA nr 46, 24 lutego 2005 r.
Katarzyna Jędrzejewska: Dochody tak wysokie, że nieopodatkowane. 
RZECZPOSPOLITA nr 28, 3 lutego 2005 r.
Jolanta Kroner: Trybunał spyta o motywy prezydenta. 
GAZETA PRAWNA Nr 24, 3 lutego 2005 r. 
Wiesława Moczydłowska: Kancelaria prezydenta złoży wyjaśnienia.
ŻYCIE WARSZAWY Nr 28, 3 lutego 2005 r. 
Anna Cieślak-Wróblewska: Wyrok odroczony.
GAZETA WYBORCZA Nr 24, 3 lutego 2005 r. 
Piotr Skwirowski: 50% poczeka na wyrok. 
NASZ DZIENNIK Nr 24, 3 lutego 2005 r. 
Artur Kowalski: Publikacja była spóźniona.
GAZETA PRAWNA nr 25, 4 - 6 lutego 2005 r.
O tym się mówi. 50% stawka PIT - czy zawinił prezydent? Notowała Wiesława Moczydłowska.
RZECZPOSPOLITA nr 21, 26 stycznia 2005 r.
Izabela Lewandowska: Stawka 50 proc. przed Trybunałem.