Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krajowa Rada Sądownictwa - konstytucyjna pozycja K 28/04

18 lipca o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący uzyskania przez KRS pełnej organizacyjnej i finansowej niezależności.

Trybunał odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do 19 lipca 2005 r., godzina 9.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.