Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku rodzinnego P 3/05

Prawo do zasiłku rodzinnego powinno być uzależnione wyłącznie od rzeczywistej sytuacji materialnej rodziny.

15 listopada 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu dotyczące odmowy przyznania zasiłku rodzinnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 71 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis czyni wyłom w zasadzie ustalania rzeczywistego dochodu na członka rodziny, jako podstawy do przyznania zasiłku rodzinnego. Podważa bowiem podstawowe założenie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym kryterium dochodowe ma się odnosić do dochodu netto, tj. po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, a także po uwzględnieniu liczby osób w rodzinie. Prawo do zasiłku rodzinnego według uregulowania konstytucyjnego powinno być uzależnione wyłącznie od rzeczywistej sytuacji materialnej rodziny i jej członków. Kwestionowany przepis sprawia natomiast, że prawo do zasiłku rodzinnego mogłoby przysługiwać osobom o identycznym poziomie dochodu, gdyby tylko zrezygnowały z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu, a ten sam dochód uzyskiwały z innych źródeł. Zastosowanie takiego kryterium różnicowania doprowadziło do niesprawiedliwego i dyskryminującego ograniczenia szans dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tylko dlatego, że jedno z rodziców uzyskuje dochód opodatkowany w formie ryczałtu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 38, 22. 02. 06 r.
Bartosz Marczuk: Przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc.
Gazeta Prawna, Nr 221, 15. 11. 05 r.
Jak liczyć dochód ryczałtowców. BM.
Gazeta Prawna, Nr 222, 16. 11. 05 r.
Tomasz Zalewski: Tylko realny dochód daje świadczenie.
Gazeta Wyborcza, Nr 266, 16. 11. 05 r.
Trybunał Konstytucyjny o zasiłkach. PAP.
Rzeczpospolita, Nr 267, 16.11.05 r.
Jolanta Kroner: Zasiłki rodzinne zależą tylko od dochodów.
Gazeta Prawna, Nr 227, 23. 11. 05 r.
Bartosz Marczuk: Łatwiej o zasiłki rodzinne.