Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku rodzinnego P 3/05

Sygn. akt P 3/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 15 listopada 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Ewa Łętowska - sprawozdawca
Jerzy Stępień,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 listopada 2005 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu o stwierdzenie:

czy art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 71 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788 i Nr 143, poz. 1199) jest niezgodny z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 71 ust. 2 Konstytucji.

 Jerzy Ciemniewski 
Marian Grzybowski Adam Jamróz
Ewa Łętowska Jerzy Stępień