Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kasy chorych; składki na ubezpieczenie zdrowotne K 14/03

18 grudnia 2003 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w pełnym składzie wniosek grupy posłów na Sejm RP w sprawie konstytucyjności ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (ustawa o NFZ).
Ze względu na konieczność zapoznania się z nowymi materiałami dowodowymi Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do środy, 7 stycznia 2004 r., godzina 10.00. 
Rozprawie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marian Zdyb.