Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kasy chorych; składki na ubezpieczenie zdrowotne K 14/03

O stwierdzenie niezgodności:
1. art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2, art. 20, art. 22 i art. 32 Konstytucji RP;
2. art. 5 pkt 24 i art. 26 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2 i art. 68 ust. 2 Konstytucji RP
3. art. 23 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2 i art. 167 ust. 4 Konstytucji RP;
4. art. 36 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 20 i art. 68 ust. 2 Konstytucji RP oraz jej Preambułą, w części odnoszącej się do zasady państwa pomocniczego oraz dialogu społecznego i współdziałania władz; 5. art. 43 ust. 9 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2 Konstytucji RP; 6. art. 47 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2, art. 68 ust. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
7. art. 79 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 68 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji RP;
8. art. 104 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2 Konstytucji RP;
9. art. 108 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2, art. 32, art. 68 ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP; 10. art. 151 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 2 Konstytucji RP oraz jej Preambułą, w części odnoszącej się do zasady państwa pomocniczego oraz dialogu społecznego i współdziałania władz;
11. art. 222 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 2 Konstytucji RP oraz jej Preambułą, w części odnoszącej się do zasady państwa pomocniczego oraz dialogu społecznego i współdziałania władz; 12. art. 224 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2 Konstytucji RP;