Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia kombatanckie K 12/02

9 marca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm w sprawie konstytucyjności przepisów nowelizujących ustawę z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiara represji wojennych i okresu powojennego, ograniczających uprawnienia kombatanckie.

Trybunał orzekł, że art. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy z 14 grudnia 2001 r. nowelizującej m.in. ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego są zgodne z art. 2 i nie są niezgodne z art. 5 Konstytucji. Art. 1 pkt 1 lit. b tejże ustawy jest natomiast niezgodny z art. 19 Konstytucji. TK orzekł także, że art. 4 ustawy z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego oraz o zmianie innych ustaw jest zgodny z art. 2 i art. 19 Konstytucji.

Trybunał uznał, że wstrzymanie waloryzacji dodatku kombatanckiego - przywileju nierozerwalnie związanego z istotą uprawnień kombatanckich - naruszało konstytucyjną gwarancję specjalnej opieki państwa nad weteranami walk o niepodległość (art. 19 Konstytucji).

Zdaniem TK usprawiedliwione było jednak zmniejszenie ryczałtu energetycznego (art. 1 pkt 2 lit. b ustawy nowelizacyjnej z 14 grudnia 2001 r.) oraz ograniczenie ulg komunikacyjnych (art. 4 ustawy nowelizacyjnej z 21 grudnia 2001 r.). Ulgi te nie były związane z istotą uprawnień kombatanckich. Ograniczenie tych uprawnień (przysługujących nie tylko kombatantom) było usprawiedliwione, ze względu na trudną sytuację finansów publicznych. Trybunał podkreślił także, że zasada ochrony praw nabytych nie ma charakteru bezwzględnego. Dopuszczalne są modyfikacje przyznanych obywatelom praw, dokonywane ze względu na konieczność zachowania równowagi budżetowej.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA nr 272, 20 - 21 listopada 2004 r. 
Jolanta Kroner: Rekompensata za brak waloryzacji dodatku.
RZECZPOSPOLITA nr 234, 5 października 2004 r.
Jolanta Kroner: Waloryzacja za 2002 rok z odsetkami.
NASZ DZIENNIK Nr 59, 10 marca 2004
Zenon Baranowski: Niekonstytucyjny brak waloryzacji
GAZETA PRAWNA Nr 49, 10 marca 2004
Agnieszka Wyszomirska: Kosztowny brak waloryzacji
RZECZPOSPOLITA Nr 59, 10 marca 2004
Jolanta Kroner: Konstytucyjny nakaz szczególnej opieki