Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia kombatanckie K 12/02

Sygn. akt K 12/02

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 marca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Bohdan Zdziennicki - sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 marca 2004 r., wniosku Grupy Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności :
1) art. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 154, poz. 1788) z art. 2, art. 5 i art. 19 Konstytucji,

2) art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., Nr 4, poz. 34) z art. 2 i art. 19 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 154, poz. 1788):
a) jest niezgodny z art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
b) jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 1 pkt 2 lit. b ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2, art. 19 i nie jest niezgodny z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4 poz. 34) jest zgodny z art. 2 i art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jerzy Stępień
Wiesław JohannEwa Łętowska
Marek MazurkiewiczBohdan Zdziennicki