Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wspólne rozliczenie małżonków z podatku dochodowego K 8/03

20 kwietnia 2004 r. o godz. 14.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Trybunał postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie do dnia 4 maja 2004, godzina 9.00.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.