Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada niedziałania prawa wstecz SK 44/03

25 maja 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Anthony'ego G. O. w sprawie zgodności art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Przepisy wprowadzające kodeks karny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Przepisy wprowadzające kodeks karny jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał uznał, że uregulowania nowej ustawy, przedłużające terminy przedawnienia, są zgodne z Konstytucją. Ustawodawca może bowiem przedłużyć termin przedawnienia czynów karalnych jeszcze nie przedawnionych.

TK podkreślił, że instytucja przedawnienia nie pojawia się w Konstytucji. Przedawnienie stanowi element polityki karnej państwa, nie może natomiast być traktowane jako konstytucyjnie chronione prawo obywatela. Skoro przedawnienie nie jest prawem podmiotowym sprawcy przestępstwa, nie doszło również do naruszenia konstytucyjnej zasady nie działania prawa wstecz.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 122, 26 maja 2004
Jolanta Kroner: Zmienne terminy przedawnienia
GAZETA PRAWNA Nr 102, 26 maja 2004
Przedawnienie przestępstw (aw) 
RZECZPOSPOLITA Nr 120, 24 maja 2004
Trybunał Konstytucyjny. Terminy przedawnienia