Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada niedziałania prawa wstecz SK 44/03

Sygn. akt SK 44/03

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 maja 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Ewa Łętowska - przewodniczący 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 
Jerzy Stępień
Marian Zdyb - sprawozdawca
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 maja 2004 r., skargi konstytucyjnej Antony'ego Gordona Oatesa o zbadanie zgodności:
art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz o wydanie postanowienia tymczasowego o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 15 stycznia 2002 r. i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2003 r.,

o r z e k a:

Art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715) jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym wniosku o wydanie postanowienia tymczasowego o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 15 stycznia 2002 r. i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2003 r., ze względu na zbędność wydania orzeczenia.

 Ewa Łętowska 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Jerzy Stępień
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki