Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybory do Parlamentu Europejskiego K 15/04

31 maja 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm w sprawie zgodności art. 8, art. 9 i art. 174 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z art. 4 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 8 i art. 9 - w zakresie w jakim przyznają czynne i bierne prawo wyboru do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Unii Europejskiej, nie będącym obywatelami RP oraz art. 174 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego nie są niezgodne z art. 4 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał uznał, że powołany przez wnioskodawców art. 4 ust. 1 Konstytucji nie jest odpowiedni dla oceny konstytucyjności kwestionowanych regulacji. Zasada zwierzchniej władzy narodu (rozumianego w sensie politycznym, jako wszyscy obywatele RP), zawarta w art. 4 ust. 1 Konstytucji, odnosi się do źródeł i mechanizmów władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady tej nie można natomiast odnosić do działania Parlamentu Europejskiego, będącego organem funkcjonującym w strukturach Unii Europejskiej, który nie sprawuje władzy w Rzeczypospolitej.

Trybunał uznał, że dopuszczenie obywateli Unii Europejskiej, nie będących obywatelami RP do czynnego i biernego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieści się w granicach swobody regulacyjnej prawodawcy. Jednocześnie TK podkreślił, że ustanowione w kwestionowanych przepisach czynne i bierne prawo wyborcze nie jest prawem bezwarunkowym. Korzystanie z niego wymaga spełnienia właściwych przesłanek formalnych, takich jak np.: formalna deklaracja udziału w wyborach, czy stałe zamieszkiwanie na terytorium RP. Zdaniem Trybunału tak skonstruowana Ordynacja wyborcza odpowiada normom prawa wspólnotowego.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GŁOS WIELKOPOLSKI, 1 czerwca 2004
Mogą głosować (abo)
GŁOS, 29 maja 2004
Jerzy Czerwiński: Albo prawo, albo wybory
GŁOS, 22 maja 2004
Antoni Macierewicz: Wybory przed Trybunałem
ŻYCIE, 6 czerwca 2004
Maciej Kamiński: Jednak zgodna z Konstytucją.
RZECZPOSPOLITA Nr 127, 1 czerwca 2004
Żaneta Semprich: Prawo najwyższe, ale nie do wszystkiego.
RZECZPOSPOLITA Nr 127, 1 czerwca 2004
Jolanta Kroner: Kartka wyborcza dla cudzoziemca
NASZ DZIENNIK Nr 127, 1 czerwca 2004
Małgorzata Goss: Trybunał: to odrębne systemy. Wnioskodawcy: ale to samo prawo. 
GAZETA PRAWNA Nr 106, 1 czerwca 2004
Agnieszka Wyszomirska: Cudzoziemcy mogą wybierać.
GAZETA WYBORCZA Nr 126, 31 maja 2004
Dominik Uhlig: Europejczyk już nie zagłosuje
GAZETA PRAWNA Nr 105, 31 maja 2004
Agnieszka Wyszomirska: Czy cudzoziemcy będą mogli głosować?