Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybory do Parlamentu Europejskiego K 15/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O stwierdzenie niezgodności art. 8, art. 9 w zakresie, w jakim przyznaje prawo wybieralności do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Unii Europejskiej nie będącym obywatelami polskimi i art. 174 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z art. 4 ust. 1 Konstytucji RP;