Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybory do Parlamentu Europejskiego K 15/04

31 maja 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów na Sejm w sprawie zgodności art. 8, art. 9 i art. 174 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z art. 4 ust. 1 Konstytucji.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego przyznała czynne (art. 8) i bierne (art. 9) prawo wyborcze obywatelom Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi. Zdaniem wnioskodawców jest to sprzeczne z Konstytucją.

Art. 4 ust. 1 Konstytucji stanowi, że "władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu". Zgodnie z konstytucyjną preambułą Naród należy rozumieć jako ogół wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, ze art. 4 ust. 1 Konstytucji przyznaje jedynie obywatelom Rzeczypospolitej "władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej". Jedynie obywatele RP "sprawując władzę zwierzchnią przez swoich przedstawicieli" mają prawo wybierania i prawo wybieralności do wszystkich instytucji i organów. Dotyczy to również organów nie wskazanych w Konstytucji, które - taka jak Parlament Europejski - są elementem i metodą realizacji "władzy zwierzchniej".

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.