Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakład opieki zdrowotnej - organ założycielski K 31/02

28 września 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rad Powiatów: Zambrowskiego, Białostockiego, Kolneńskiego i Żagańskiego w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Trybunał postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do dnia 12 października 2004 r., godzina 16.15.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.