Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakład opieki zdrowotnej - organ założycielski K 31/02

O stwierdzenie niezgodności art. 60 ust. 6 ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP;