Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustanowienie pełnomocnika procesowego P 19/03

W dniu 9 listopada 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie konstytucyjności art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego zasad ustanawiania pełnomocnictwa.

Trybunał postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do dnia 16 listopada 2004 r., godzina 11.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska - Romanowska.