Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatnicy podatku akcyzowego SK 35/02

W dniu 14 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Elżbiety K. i Zbigniewa M. w sprawie konstytucyjności § 2b rozporządzenia Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (ustawa o VAT).

Trybunał odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do dnia 27 grudnia 2004 r., godzina 14.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Stępień.

Prasa:
GAZETA PRAWNA nr 243, 14 grudnia 2004 r.
Wiesława Moczydłowska: Zaskarżona akcyza.