Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe U 12/02

17 marca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności § 2 ust. 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 roku w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców węzłowych w sprawach publicznych z art. 23 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny postanowił na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w sprawie z powodu utraty mocy obowiązującej zaskarżonego rozporządzenia. Na skutek wydania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nowego rozporządzenia z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców węzłowych w sprawach publicznych utracił moc obowiązująca cały akt prawny, w którym znalazł się kwestionowany przepis.

Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą była Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.