Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe U 12/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie, że przepis § 2 ust. 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 września 2001 roku w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców węzłowych w sprawach publicznych jest niezgodny z art. 23 ust. 3 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;