Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania granic gmin K 27/02

26 listopada 2002 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączony wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, Rady Miejskiej w Kostrzynie oraz Grupy Posłów w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących trybu tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie na wtorek, 10 grudnia 2002 r., godzinę 15.00.

W trakcie rozprawy Trybunał Konstytucyjny postanowił - wobec cofnięcia wniosku przez Radę Miejską w Kostrzynie - umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności z Konstytucją i ustawami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (przesunięcie terminu przyłączenia wsi Szumowiłowo do Miasta Kostrzyna).

Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą był Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.