Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie sędziego SK 27/01

9 grudnia 2002 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Andrzeja T. dotyczącą konstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego, regulujących zgłaszanie wniosku o wyłączenie sędziego od prowadzenia sprawy.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do dnia 11 grudnia 2002 r., godzina 14.30.

Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Jadwiga Skórzewska-Łosiak, a sprawozdawcą był Sędzia TK Janusz Niemcewicz.