Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe K 41/12

29 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał w pełnym składzie połączone wnioski Prezydenta RP, dwóch grup posłów na Sejm RP oraz grupy Senatorów RP dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Rozprawa będzie kontynuowana 30 lipca 2015 r. - godz. 8:30.

Rozprawie przewodniczy prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą jest sędzia TK Leon Kieres.