Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe K 41/12

29 i 30 lipca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym składzie połączone wnioski Prezydenta RP, dwóch grup posłów na Sejm RP oraz grupy Senatorów RP dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

I

a)  art. 7 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 2,7, 9, 20, 22, 32 ust. 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji, zaś art. 7 ust. 6 także z art. 10 i 92 w związku z art. 93 ust. 1 i 2 konstytucji,
b) art. 8 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 7, 20, 22, 32 ust.1 i 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
c) art. 9 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 ust. 1 i 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
d) art. 10 ust-1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 (w aspekcie nieuwzględnienia nowoczesnych standardów unii kredytowych, które już nie wymagają więzi), 20, 22, 32 ust. 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji w zakresie w jakim wymaga istnienia pomiędzy członkami kasy, będącymi osobami fizycznymi istnienia więzi charakterze zawodowym lub organizacyjnym,
e) art. 12 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 232 i 64 konstytucji,
e1) przepisu art. 17 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 w związku z art. 122 ust. 4, z art. 32 oraz z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
f) art. 19 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
g) art. 20 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;
h) art. 21 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji;
i) art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 91 ust. 3 konstytucji,
j) art. 21 ust 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32, 42 pkt 3 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
k) art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
l) art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 ust. 1, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, 64 i 91 ust. 3, 92 i 93 konstytucji,
ł) art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7 konstytucji,
m) przepisu art. 24 ust 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
n) art. 24 ust. 5 w związku z art. 24 ust. 6 i art. 93 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 22 i 91 ust. 3 konstytucji,
o) art., 25 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 64 konstytucji,
p) art. 21 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 64 konstytucji,
r) art. 30 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 32 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, konstytucji,
s) art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust. i w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
t) art. 31 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
u) art. 32 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
w) art. 34 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 32 konstytucji,
y) art. 36 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji(sprzeczne z tym, że odpowiednio stosuje się przepis prawa bankowego, zgodnie z którym zasady oprocentowania określa umowa kredytu),
z) art. 36 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 ust 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, 64 konstytucji,
aa) art. 37 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ab) art. 38 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z 31 ust. 3 i art. 64 konstytucji,
ac) art. 41 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ad) art. 43 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ae) art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
af) art. 46 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 64 konstytucji,
ag) art. 46 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ah) art. 47 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ai) art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
aj) art. 48 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ak) art. 49 ust 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
al) art., 51 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
ał) art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
am) art. 51 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 20, 22, 32 i 58 ust 1 w iw, z art. 31 ust. 3 konstytucji,
an) art. 51 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,9,42 pkt 3 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 91 ust. 3 konstytucji,
ao)  art. 52 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ap) art. 53 ust. 2 i 3 tej ustawy, o której mowa wyżej pod literą a)  z art. 2,7, 20,22,32 i 58 ust-1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ar) art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 konstytucji,
as) art. 55 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 konstytucji,
at) art. 56 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i art. 64 konstytucji,
au) art. 57 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
aw) art. 58 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
ay) art. 60 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) w zakresie, w jakim przewiduje sprawowanie przez KNF nadzoru nad kasami, i art. 2, 9, 20, 22, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
az) art. 68 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) art. 2, 7 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
ba) art. 69 ust. 9 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
bb) art. 71 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji w zakresie w jakim w zdaniu wprowadzającym stanowi, że wymienia środki nadzoru KNF nad kasami przykładowo, nie zaś wyczerpująco oraz w pkt 3, w którym stanowi o możliwości podniesienia przez KNF wymaganego poziomu funduszy własnych,
bc) art. 71 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,42 pkt 3 i 58 ust. 1 w iw, z art. 31 ust 3 konstytucji,
bd) art. 72 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2,7, 9, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
be) art. 73 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 konstytucji w zakresie, w jakim pozwala na ustanowienie zarządcy komisarycznego jeżeli zarząd me przekaże programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 76,
bf) art. 76 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
bg) art. 78 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9,12, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
bh) art. 78 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9,12, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 64 i art. 91 ust. 3 konstytucji,
bi) art. 79 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,12, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
bj) 79 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,12, 20, 22, 32, 42 pkt 3 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
bk) art. 81 pkt 5 i 6 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2,7,12, 20, 22, 32, 42 pkt 3 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
bl) art. 83 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9 w związku z 91 ust. 3 i 227 konstytucji,
bł) art. 85 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2,7, 9, 12, 20, 22, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji w pkt 1 w zakresie w jakim przewiduje nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz w pkt 3,
bm) art. 86 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9,12, 20, 22, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 konstytucji,
bn) art. 87 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 i 32 konstytucji,
bo) art. 88 ustawy, o której mewa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
bp) art. 89 ustawy, o której mewa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
br) art. 90 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 12, 20, 22, 32, 58 ust. 1 w związku z 31 ust 3 i 64 konstytucji,
br1) art. 91 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 w związku z art. 122 ust. 4 Konstytucji, z art. 9, z art. 32 oraz z art. 31 ust. 3 w związku z art. 58 konstytucji,
br2) art. 91 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
bs) art. 93 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 konstytucji,
bt) art. 18 ust. 5, 24 ust. 6, 46 ust 3, 61 ust. 1, 64 ust. 3, 80 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 91 ust. 3 i art. 92 ust. 1 oraz art. 93 konstytucji, w tym art. 18 ust 5 także z art. 22 i 32 konstytucji;

II

a) art. 74c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 2 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
b) art. 74c ust. 8 i 9 powyższej ustawy z art. 2 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
c) art. 74c ust. 11 i 12 w związku z art. 74c ust. 3, ust. 4 i ust. 6 powyższej ustawy z art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji;

III

a) art. 1 pkt. 4 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 9a ust. 4, z art. 2, 22, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
b) art. 1 pkt. 15 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 38 ust. 4, z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
c) art. 1 pkt. 17 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 44 ust. 4, z art. 2, 20, 22 oraz 32 ust. 2 konstytucji;
d) art. 1 pkt. 19 ustawy nowelizującej z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności i zakazu retroakcji), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;
e) art. 1 pkt. 20 lit. a oraz lit. c ustawy nowelizującej z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;
f) art. 1 pkt. 22 ustawy nowelizującej z art. 2, 20, 21, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
g) art. 1 pkt. 26 lit. a ustawy nowelizującej w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 63 ust. 2b z art. 2 i art. 7 konstytucji;
h) art. 1 pkt. 26 lit. b ustawy nowelizującej z art. 2 i 92 ust. 1 konstytucji;
i) art. 1 pkt. 35 ustawy nowelizującej z art. 2, 7, 20, 22 konstytucji;
j) art. 1 pkt. 36 ustawy nowelizującej z art. 2 oraz 78 konstytucji;
k) art. 1 pkt. 38 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 72b z art. 2 konstytucji;
l) art. 1 pkt. 39 lit. a ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim przepis ten odnosi się do Kasy Krajowej i nie przekazania przez nią programu postępowania naprawczego lub nieskuteczności realizacji tego programu, z art. 2konstytucji;
ł) art. 1 pkt. 39 lit. d ustawy nowelizującej z art. 2 konstytucji;
m) art. 1 pkt. 39 lit. e ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73 ust. 8, z art. 2 i 64 konstytucji;
n) art. 1 pkt. 40 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73a ust. 2, z art. 2 i art. 32 ust. 2 konstytucji;
o) art. 1 pkt. 41 ustawy nowelizującej z art. 2 konstytucji;
p) art. 1 pkt. 42 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c, w zakresie w jakim przepisy art. 74c przewidują możliwość przejęcia kasy przez bank krajowy oraz możliwość przejęcia wybranych praw majątkowych kasy lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy (ust. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14), z art. 2, z art. 7, z art. 21, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, oraz w zakresie w jakim przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy nie wymaga zgody dłużników, wierzycieli oraz członków kasy (ust. 12), z art. 2, z art. 7, z art. 20, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, a także w zakresie w jakim w przypadku przejęcia kasy lub przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank spółdzielczy przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających stosuje się odpowiednio (ust. 13), z art. 2, 32 ust. 1 konstytucji;
r) art. 1 pkt. 42 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c ust. 9, z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 118 w związku z art. 119 konstytucji;
s) art. 1 pkt 42 ustawy nowelizującej, w zakresie, w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74t, z art. 2, 20, 22, art. 32, art. 64 konstytucji;
t) art. 4 pkt. 5 ustawy nowelizującej z art. 2 oraz 32 konstytucji;
u) art. 4 pkt. 11 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 20g, w zakresie w jakim dotyczy nabywcy wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy oraz przepis art. 20j, z art. 2, 20, 32 oraz 64 konstytucji;
w) art. 4 pkt. 16 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 38l pkt. 1, w zakresie, w jakim wyłącza z definicji deponenta osoby pełniące funkcje kierowników oddziałów kasy i ich zastępców, z art. 2, art. 32 oraz art. 64 ust. 2 konstytucji;
y)  art. 8 ustawy nowelizującej z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
z) art. 13, zdanie wprowadzające ustawy nowelizującej z art. 2 konstytucji;

IV

a) art. 1 pkt. 4 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 9a ust. 4, z art. 2, 22, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
b) art. 1 pkt. 15 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 38 ust. 4, z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
c) art. 1 pkt. 17 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 44 ust. 4, z art. 2, 20, 22 oraz 32 ust. 2 konstytucji;
d) art. 1 pkt. 19 ustawy nowelizującej z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności i zakazu retroakcji), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;
e) art. 1 pkt. 20 lit. a oraz lit. c ustawy nowelizującej z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;
f) art. 1 pkt. 22 ustawy nowelizującej z art. 2, 20, 21, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
g) art. 1 pkt. 26 lit. a ustawy nowelizującej w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 63 ust. 2b z art. 2 i art. 7 konstytucji;
h) art. 1 pkt. 26 lit. b ustawy nowelizującej z art. 2 i 92 ust. 1 konstytucji;
i) art. 1 pkt. 35 ustawy nowelizującej z art. 2, 7, 20, 22 konstytucji;
j) art. 1 pkt. 36 ustawy nowelizującej z art. 2 oraz 78 konstytucji;
k) art. 1 pkt. 38 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 72b z art. 2 konstytucji;
l) art. 1 pkt. 39 lit. a ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim przepis ten odnosi się do Kasy Krajowej i nie przekazania przez nią programu postępowania naprawczego lub nieskuteczności realizacji tego programu, z art. 2 konstytucji;
ł) art. 1 pkt. 39 lit. d ustawy nowelizującej z art. 2 konstytucji;
m) art. 1 pkt. 39 lit. e ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73 ust. 8, z art. 2 i 64 konstytucji;
n) art. 1 pkt. 40 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73a ust. 2, z art. 2 i art. 32 ust. 2 konstytucji;
o) art. 1 pkt. 41 ustawy nowelizującej z art. 2 konstytucji;
p) art. 1 pkt. 42 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c, w zakresie w jakim przepisy art. 74c przewidują możliwość przejęcia kasy przez bank krajowy oraz możliwość przejęcia wybranych praw majątkowych kasy lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy (ust. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14), z art. 2, z art. 7, z art. 21, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, oraz w zakresie w jakim przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy nie wymaga zgody dłużników, wierzycieli oraz członków kasy (ust. 12), z art. 2, z art. 7, z art. 20, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, a także w zakresie w jakim w przypadku przejęcia kasy lub przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank spółdzielczy przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających stosuje się odpowiednio (ust. 13), z art. 2, 32 ust. 1 konstytucji;
r) art. 1 pkt. 42 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c ust. 9, z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 118 w związku z art. 119 konstytucji;
s) art. 1 pkt 42 ustawy nowelizującej, w zakresie, w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74t, z art. 2, 20, 22, art. 32, art. 64 konstytucji;
t) art. 4 pkt. 5 ustawy nowelizującej z art. 2 oraz 32 konstytucji;
u) art. 4 pkt. 11 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 20g, w zakresie w jakim dotyczy nabywcy wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy oraz przepis art. 20j, z art. 2, 20, 32 oraz 64 konstytucji;
w) art. 4 pkt. 16 ustawy nowelizującej, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 38l pkt. 1, w zakresie, w jakim wyłącza z definicji deponenta osoby pełniące funkcje kierowników oddziałów kasy i ich zastępców, z art. 2, art. 32 oraz art. 64 ust. 2 konstytucji;
y)  art. 8 ustawy nowelizującej z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 konstytucji;
z) art. 13, zdanie wprowadzające ustawy nowelizującej z art. 2 konstytucji.  

Ad. I Wniosek grupy posłów na Sejm RP

Wnioskodawca wskazuje, że kwestionowane przepisy ustawy z 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są niezgodne z art. 2 konstytucji. Godzą one bowiem w konstytucyjną zasadę subsydiarności oraz przyzwoitej legislacji. Niezgodne są również z zasadami minimalizacji ingerencji prawotwórczej oraz niedziałania prawa wstecz.

Niezgodności przepisów ustawy z art. 7 konstytucji wnioskodawcy upatrują w przyznaniu organom władzy publicznej prawa kształtowania sytuacji ekonomicznej kas, poprzez ustalanie wysokości rezerwy obowiązkowej. Krajowy Nadzór Finansowy wyposażony został w szereg uznaniowych uprawnień względem kas i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (dalej: Kasa Krajowa), zwłaszcza ingerujących w kształt statutu kas oraz skład ich organów. Brak określenia granic tej ingerencji stanowi także o niezgodności z konstytucją.

Kwestionowane przepisy godzą również, zdaniem wnioskodawcy, w istotę społecznej gospodarki rynkowej wprowadzając nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję państwa w działalność prywatnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jakimi są kasy, podmiotów korzystających z ich usług oraz Kasy Krajowej. Ponadto ograniczają wolność prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż bezzasadnie ograniczają gospodarowanie przez kasy środkami stanowiącymi ich własność.

W ocenie wnioskodawcy kwestionowane przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości, dyskryminując kasy i ich członków względem innych spółdzielni, których tworzenie nie jest koncesjonowane. Ponadto poprzez przyznanie KNF tak szerokich i niedookreślonych uprawnień dyskryminują kasy oraz Kasę Krajową względem banków.

Kwestionowane przepisy naruszają również art. 64 konstytucji gdyż pozbawiają kasy i ich członków możliwości dysponowania własnymi funduszami oraz Kasę Krajowa - prawa do dysponowania własnymi środkami pieniężnymi i wypracowanym zyskiem.

Kwestionowane przepisy są sprzeczne z art. 9 w związku z art. 91 ust. 3 konstytucji, bowiem wprowadzają do kas instrument nadzoru właściwy dla banków, mimo że stosowanie Dyrektywy 48/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe zostało wyłączone w stosunku do kas.

Art. 58 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji są naruszone zdaniem wnioskodawcy przez przepisy kwestionowanej ustawy gdyż ingerują w prawo decydowania członków zrzeszenia o jego sprawach i wyborze organów wewnętrznych. Ponadto uniemożliwiają członkom kas założenie kasy, która spełniałaby ich potrzeby gospodarcze. Kwestionowane unormowania naruszają również zasadę wolności zrzeszania się, wprowadzając między innymi wymóg uzyskania zezwolenia na utworzenie zrzeszenia.

Ad. II Wniosek Prezydenta RP

Wnioskodawca wskazuje, że tworzenie, znoszenie i działalność spółdzielni, jakimi są spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, ma swoje odniesienie w konstytucji, wywodzone z wolności zrzeszania się. Zarzuca kwestionowanym przepisom ustawy z 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych niezgodność z konstytucyjnymi zasadami poprawnej legislacji oraz zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.  

Kwestionowane przepisy wprowadzają pewne odstępstwa od ogólnych zasad postępowania sądowoadministracyjnego, w przypadku przejmowania i likwidacji kas. W efekcie tego, zdaniem wnioskodawcy, sąd nie posiada pełnej swobody orzekania, a przez to nie ma możliwości wyeliminowania skutków niezgodnej z prawem decyzji.

Kwestionowane przepisy ,zdaniem wnioskodawcy, stwarzając możliwość uznaniowego podjęcia przez KNF decyzji o przejęciu kasy w całości lub tylko jej wybranych składników majątkowych lub zobowiązań, mogą prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej wierzycieli kas co jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości oraz ochrony własności.

Ad. III i IV Wnioski grupy posłów na Sejm RP i grupy Senatorów RP

Wskazane przez wnioskodawców przepisy ustawy z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca) są ich zdaniem niezgodne między innymi z konstytucyjną zasadą równości.  Ograniczono bowiem uprawnienia kas i Kasy Krajowej do korzystania z posiadanych zasobów pieniężnych, w przeciwieństwie do podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji - banków. Ponadto ingerencja w przypadku kas i Kasy Krajowej wynikająca z kompetencji KNF jest nieporównywalnie głębsza niż w stosunku do np. banków spółdzielczych.

Kwestionowane przepisy ustawy nowelizującej są, zdaniem wnioskodawców, niezgodne z konstytucyjnymi zasadami: subsydiarności, zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz przyzwoitej legislacji. W ocenie wnioskodawców kwestionowane przepisy naruszają również konstytucyjną zasadę ochrony własności. Wprowadzają bowiem między innymi możliwość nałożenia na kasy obowiązku świadczenia w nielimitowanej ustawowo wysokości wynagrodzenia zarządcy komisarycznego co jest sprzeczne z art. 64 konstytucji.

Kwestionowane przepisy sprzeczne są również z art. 20 konstytucji, który zakłada, że społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na własności prywatnej. Dopuszczają bowiem, między innymi, ingerencję w majątek spółdzielni, który jest prywatną własnością jej członków. Godzi to nie tylko w prawa majątkowe członków spółdzielni (kas), ale także ich wierzycieli.

Niektóre z kwestionowanych przepisów naruszają również art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji, gdyż ograniczają skuteczność ochrony praw strony wnoszącej skargę do sądu administracyjnego na decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy. Ponadto pozbawienie kasy skutecznej ochrony w przypadku wydania decyzji administracyjnej o przejęciu kasy jest także niezgodne z art. 58 ust. 1 konstytucji.

Kwestionowane przepisy wprowadzając zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym naruszyły między innymi art. 2 konstytucji. Ponadto brak szczegółowych przepisów mówiących o wysokości wsparci podmiotów przejmujących kasy jest zdaniem wnioskodawców niezgodne z art. 20 i 64 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.