Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe K 41/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, Prezydent RP, grupa posłów na Sejm RP, grupa Senatorów RP

Sprawa połączona z K 26/13, K 41/13, K 42/13 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą K 41/12)

Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
I. a) przepisów art. 7 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 2,7, 9, 20, 22, 32 ust. 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP, zaś art. 7 ust. 6 także z art. 10 i 92 w związku z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
b) przepisów art. 8 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 7, 20, 22, 32 ust.1 i 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
c) przepisu art. 9 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 ust. 1 i 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
d) przepisu art. 10 ust-1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 (w aspekcie nieuwzględnienia nowoczesnych standardów unii kredytowych, które już nie wymagają więzi), 20, 22, 32 ust. 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie w jakim wymaga istnienia pomiędzy członkami kasy, będącymi osobami fizycznymi istnienia więzi charakterze zawodowym lub organizacyjnym,
e) przepisów art. 12 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 232 i 64 Konstytucji RP,
e1) przepisu art. 17 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 w związku z art. 122 ust. 4, z art. 32 oraz z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
f) przepisów art. 19 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
g) przepisu art. 20 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
h) przepisu art. 21 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP;
i) przepisu art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 91 ust. 3 Konstytucji RP,
j) przepisu art. 21 ust 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32, 42 pkt 3 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
k) przepisu art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
l) przepisu art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 ust. 1, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, 64 i 91 ust. 3, 92 i 93 Konstytucji RP,
ł) przepisu art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7 Konstytucji RP,
m) przepisu art. 24 ust 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
n) przepisu art. 24 ust. 5 w związku z art. 24 ust. 6 i art. 93 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 22 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
o) przepisu art., 25 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 64 Konstytucji RP,
p) przepisu art. 21 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 64 Konstytucji RP,
r) przepis art. 30 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 32 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, Konstytucji RP,
s) przepisu art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust. i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
t) przepisu art. 31 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
u) przepisu art. 32 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
w) przepisu art. 34 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 32 Konstytucji RP,
y) przepisu art. 36 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (sprzeczne z tym, że odpowiednio stosuje się przepis prawa bankowego, zgodnie z którym zasady oprocentowania określa umowa kredytu),
z) przepisu art. 36 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 ust 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, 64 Konstytucji RP,
aa) przepisu art. 37 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ab) przepisu art. 38 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji RP,
ac) przepisu art. 41 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ad) przepisu art. 43 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ae) przepisu art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
af) przepisu art. 46 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 64 Konstytucji RP,
ag) przepisu art. 46 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ah) przepisu art. 47 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ai) przepisu art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
aj) przepisu art. 48 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ak) przepisu art. 49 ust 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
al) przepisu art., 51 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
ał) przepisu art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
am) przepisu art. 51 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 20, 22, 32 i 58 ust 1 w iw, z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
an) przepisu art. 51 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,9,42 pkt 3 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 91 ust. 3 Konstytucji RP,
ao) przepisu art. 52 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ap) art. 53 ust. 2 i 3 tej ustawy, o której mowa wyżej pod literą a)  z art. 2,7, 20,22,32 i 58 ust-1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ar) art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji RP,
as) art. 55 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji RP,
at) art. 56 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i art. 64 Konstytucji RP,
au) art. 57 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
aw) art. 58 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
ay) art. 60 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) w zakresie, w jakim przewiduje sprawowanie przez KNF nadzoru nad kasami, i art. 2, 9, 20, 22, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
az) art. 68 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) art. 2, 7 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
ba) art. 69 ust. 9 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
bb) art. 71 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie w jakim w zdaniu wprowadzającym stanowi, że wymienia środki nadzoru KNF nad kasami przykładowo, nie zaś wyczerpująco oraz w pkt 3, w którym stanowi o możliwości podniesienia przez KNF wymaganego poziomu funduszy własnych,
bc) art. 71 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,42 pkt 3 i 58 ust. 1 w iw, z art. 31 ust 3 Konstytucji RP,
bd) przepisu art. 72 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2,7, 9, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
be) przepisu art. 73 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim pozwala na ustanowienie zarządcy komisarycznego jeżeli zarząd me przekaże programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 76,
bf) przepis art. 76 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
bg) przepis art. 78 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9,12, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
bh) przepis art. 78 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9,12, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 64 i art. 91 ust. 3 Konstytucji RP,
bi) przepis art. 79 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,12, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
bj) przepis 79 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7,12, 20, 22, 32, 42 pkt 3 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
bk) przepis art. 81 pkt 5 i 6 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2,7,12, 20, 22, 32, 42 pkt 3 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
bl) przepisu art. 83 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9 w związku z 91 ust. 3 i 227 Konstytucji RP,
bł) przepisu art. 85 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2,7, 9, 12, 20, 22, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP w pkt 1 w zakresie w jakim przewiduje nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz w pkt 3,
bm) przepisu art. 86 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9,12, 20, 22, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP,
bn) przepisu art. 87 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 i 32 Konstytucji RP,
bo) przepisu art. 88 ustawy, o której mewa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
bp) przepis art. 89 ustawy, o której mewa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
br) przepis art. 90 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 12, 20, 22, 32, 58 ust. 1 w związku z 31 ust 3 i 64 Konstytucji RP,
br1) przepisy art. 91 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 w związku z art. 122 ust. 4 Konstytucji, z art. 9, z art. 32 oraz z art. 31 ust. 3 w związku z art. 58 Konstytucji RP,
br2) przepis art. 91 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
bs) przepis art. 93 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji RP,
bt) przepisy art. 18 ust. 5, 24 ust. 6, 46 ust 3, 61 ust. 1, 64 ust. 3, 80 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 91 ust. 3 i art. 92 ust. 1 oraz art. 93 Konstytucji RP , w tym art. 18 ust 5 także z art. 22 i 32 Konstytucji RP;
II. o zbadanie zgodności:
1) art. 74c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 2 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
2) art. 74c ust. 8 i 9 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 2 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
3) art. 74c ust. 11 i 12 w związku z art. 74c ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

III. a) przepisu art. 1 pkt. 4 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 9a ust. 4, z art. 2, 22, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
b) przepisu art. 1 pkt. 15 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 38 ust. 4, z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
c) przepisu art. 1 pkt. 17 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 44 ust. 4, z art. 2, 20, 22 oraz 32 ust. 2 Konstytucji RP;
d) przepis art. 1 pkt. 19 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności i zakazu retroakcji), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
e) przepis art. 1 pkt. 20 lit. a oraz lit. c ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
f) przepisu art. 1 pkt. 22 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, 20, 21, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
g) przepisu art. 1 pkt. 26 lit. a ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 63 ust. 2b z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;
h) przepis art. 1 pkt. 26 lit. b ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i 92 ust. 1 Konstytucji RP;
i) przepis art. 1 pkt. 35 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, 7, 20, 22 Konstytucji RP;
j) przepis art. 1 pkt. 36 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 oraz 78 Konstytucji RP;
k) przepis art. 1 pkt. 38 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 72b z art. 2 Konstytucji RP;
l) przepisu art. 1 pkt. 39 lit. a ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw , w zakresie w jakim przepis ten odnosi się do Kasy Krajowej i nie przekazania przez nią programu postępowania naprawczego lub nieskuteczności realizacji tego programu, z art. 2 Konstytucji RP;
ł) przepisu art. 1 pkt. 39 lit. d ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
m) przepisu art. 1 pkt. 39 lit. e ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73 ust. 8, z art. 2 i 64 Konstytucji RP;
n) przepisu art. 1 pkt. 40 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73a ust. 2, z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;
o) przepisu art. 1 pkt. 41 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
p) przepisu art. 1 pkt. 42 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c, w zakresie w jakim przepisy art. 74c przewidują możliwość przejęcia kasy przez bank krajowy oraz możliwość przejęcia wybranych praw majątkowych kasy lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy (ust. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14), z art. 2, z art. 7, z art. 21, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, oraz w zakresie w jakim przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy nie wymaga zgody dłużników, wierzycieli oraz członków kasy (ust. 12), z art. 2, z art. 7, z art. 20, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, a także w zakresie w jakim w przypadku przejęcia kasy lub przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank spółdzielczy przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających stosuje się odpowiednio (ust. 13), z art. 2, 32 ust. 1 Konstytucji RP;
r) przepisu art. 1 pkt. 42 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c ust. 9, z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 118 w związku z art. 119 Konstytucji RP;
s) przepisu art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74t, z art. 2, 20, 22, art. 32, art. 64 Konstytucji RP;
t) przepisu art. 4 pkt. 5 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 oraz 32 Konstytucji RP;
u) przepisu art. 4 pkt. 11 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 20g, w zakresie w jakim dotyczy nabywcy wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy oraz przepis art. 20j, z art. 2, 20, 32 oraz 64 Konstytucji RP;
w) przepisu art. 4 pkt. 16 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 38l pkt. 1, w zakresie, w jakim wyłącza z definicji deponenta osoby pełniące funkcje kierowników oddziałów kasy i ich zastępców, z art. 2, art. 32 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
y) przepisu art. 8 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
z) przepisu art. 13, zdanie wprowadzające ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
IV. a) przepisu art. 1 pkt. 4 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 9a ust. 4, z art. 2, 22, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
b) przepisu art. 1 pkt. 15 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 38 ust. 4, z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
c) przepisu art. 1 pkt. 17 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 44 ust. 4, z art. 2, 20, 22 oraz 32 ust. 2 Konstytucji RP;
d) przepis art. 1 pkt. 19 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności i zakazu retroakcji), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
e) przepis art. 1 pkt. 20 lit. a oraz lit. c ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (w aspekcie zasady proporcjonalności), 32 ust. 2 oraz 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
f) przepisu art. 1 pkt. 22 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, 20, 21, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
g) przepisu art. 1 pkt. 26 lit. a ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 63 ust. 2b z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;
h) przepis art. 1 pkt. 26 lit. b ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i 92 ust. 1 Konstytucji RP;
i) przepis art. 1 pkt. 35 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, 7, 20, 22 Konstytucji RP;
j) przepis art. 1 pkt. 36 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 oraz 78 Konstytucji RP;
k) przepis art. 1 pkt. 38 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 72b z art. 2 Konstytucji RP;
l) przepisu art. 1 pkt. 39 lit. a ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw , w zakresie w jakim przepis ten odnosi się do Kasy Krajowej i nie przekazania przez nią programu postępowania naprawczego lub nieskuteczności realizacji tego programu, z art. 2 Konstytucji RP;
ł) przepisu art. 1 pkt. 39 lit. d ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
m) przepisu art. 1 pkt. 39 lit. e ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73 ust. 8, z art. 2 i 64 Konstytucji RP;
n) przepisu art. 1 pkt. 40 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 73a ust. 2, z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;
o) przepisu art. 1 pkt. 41 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
p) przepisu art. 1 pkt. 42 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c, w zakresie w jakim przepisy art. 74c przewidują możliwość przejęcia kasy przez bank krajowy oraz możliwość przejęcia wybranych praw majątkowych kasy lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy (ust. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14), z art. 2, z art. 7, z art. 21, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, oraz w zakresie w jakim przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy nie wymaga zgody dłużników, wierzycieli oraz członków kasy (ust. 12), z art. 2, z art. 7, z art. 20, z art. 32, z art. 64, z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, a także w zakresie w jakim w przypadku przejęcia kasy lub przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank spółdzielczy przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających stosuje się odpowiednio (ust. 13), z art. 2, 32 ust. 1 Konstytucji RP;
r) przepisu art. 1 pkt. 42 ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74c ust. 9, z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 118 w związku z art. 119 Konstytucji RP;
s) przepisu art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wprowadza przepis art. 74t, z art. 2, 20, 22, art. 32, art. 64 Konstytucji RP;
t) przepisu art. 4 pkt. 5 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 oraz 32 Konstytucji RP;
u) przepisu art. 4 pkt. 11 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 20g, w zakresie w jakim dotyczy nabywcy wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy oraz przepis art. 20j, z art. 2, 20, 32 oraz 64 Konstytucji RP;
w) przepisu art. 4 pkt. 16 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza przepis art. 38l pkt. 1, w zakresie, w jakim wyłącza z definicji deponenta osoby pełniące funkcje kierowników oddziałów kasy i ich zastępców, z art. 2, art. 32 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
y) przepisu art. 8 ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, 20, 22, 32 ust. 2 oraz 64 Konstytucji RP;
z) przepisu art. 13, zdanie wprowadzające ustawy z ustawy z 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP.