Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości alimentów; obowiązek alimentacyjny. SK 27/12

1 maja 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał połączone skargi konstytucyjne M. N. oraz  M. P. dotyczące ustania przyczyn uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą była sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.