Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe; miejsce urządzania gier na automatach. P 4/11

23 lipca 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące gier hazardowych  na automatach o niskich wygranych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych uniemożliwiający podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych odnośnie przedsięwzięć podjętych przed dniem 1 stycznia 2010 roku dopuszczalną wcześniej zmianę miejsca urządzania gry ustalonego w uprzednio wydanym zezwoleniu, z wyrażoną w art. 2 konstytucji zasadą ochrony interesów w toku podmiotów prowadzących taką działalność, które - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęły realizację sześcioletnich przedsięwzięć gospodarczych.

Kwestionowany  przepis uniemożliwia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych zmianę miejsca urządzania gry. We wcześniej wydanym zezwoleniu było to możliwe. Ustawodawca wskazał, że zezwolenia udziela się na 6 lat.  

Uzyskując zezwolenie na prowadzenie określonej reglamentowanej działalności gospodarczej podmiot gospodarczy miał świadomość możliwości ubiegania się o zmianę lokalizacji poszczególnych punktów. Mógł przyjąć strategię biznesową polegającą na uruchomieniu maksymalnej liczby punktów gier na automatach o niskich wygranych, bez szczegółowego sprawdzania, jak długo prowadzenie tej działalności będzie możliwe w poszczególnych punktach. W przypadku zamknięcia jakiegoś np. sklepu, lokalu gastronomicznego  mógł wystąpić o zmianę zezwolenia i przeniesienie automatów.

Aktualnie obowiązująca ustawa o grach hazardowych nie przewiduje tego. Zmiana stanu prawnego wprowadziła zatem istotną zmianę w uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu gier na automatach o niskich wygranych. Polega ona na braku możliwości dalszego wykorzystywania wyposażenia (głównie automatów), zainstalowanych w zlikwidowanych lub wypowiadających umowę punktach.

Zdaniem sądu pytającego powoduje to naruszenie zasad: ochrony interesów w toku oraz zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.