Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu; zaskarżenie zarządzenia prezesa sądu. K 30/11

8 października 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odmowy/cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
1) art. 81 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu stronie, która złożyła wniosek w trybie art. 78 § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz 
2) art. 78 § 2 powyższej ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu 
- z art. 45 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 konstytucji i z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 konstytucji. 

W ocenie wnioskodawcy art. 81 § 1 Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu stronie, która złożyła wniosek w trybie art. 78 § 1 K.p.k. oraz art. 78 § 2 K.p.k. w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu,  są niezgodne z konstytucyjnymi standardami zaskarżalności i instancyjności orzeczeń określonymi w konstytucji. Stanowią ponadto zaprzeczenie sprawiedliwości proceduralnej, oraz niezasadnie ograniczają konstytucyjne prawa: do sądu i  do obrony.

Kwestionowane regulacje zdaniem wnioskodawcy, w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości zaskarżenia  podjętych  na ich podstawie  rozstrzygnięć sądów, dotyczą tzw. pominięcia ustawodawczego, czyli pominięcia kwestii, które w zgodzie ze standardami konstytucyjnymi, akt prawny powinien zawierać.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.