Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata stosunkowa; umorzenie postępowania egzekucyjnego. P 13/11

15 lutego 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Rybniku Wydział I Cywilny dotyczące opłaty stosunkowej (umorzenie postępowania egzekucyjnego).

Nowy termin rozprawy 26 czerwca 2012 r., godz. 8.15.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.