Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów. K 9/10

25 czerwca 2012 r. o godz. 11.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakresu kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 91a ust. 1 i art. 91b ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze,  art. 622 ust. 1 i art. 623 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych,  art. 63a § 1 i art. 63b ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie,  art. 83 ust. 2 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Kwestionowane przepisy identycznie określają podstawy kasacji w postępowaniach dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz prokuratorów. Są to kasacje wnoszone do Sądu Najwyższego od orzeczeń wydanych przez sądy dyscyplinarne drugiej instancji.

Tryb kontroli orzeczeń wydanych przez sąd dyscyplinarny zawarty w kwestionowanych przepisach ma zapewniać wskazanym podmiotom, w określonych przypadkach, możliwość wniesienia nadzwyczajnego środka odwoławczego. Kontrola jest ograniczona tylko do orzeczeń, poprzez wydanie których doszło do rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

W ocenie wnioskodawcy każdorazowo powinna istnieć możliwość poddania ostatecznego rozstrzygnięcia tych organów ocenie sądu państwowego. Obowiązujący stan prawny zawiera barierę zakresu tej kontroli, gdyż ogranicza ją do przypadków nadzwyczajnych - kasacyjnych, co jest niezgodne z konstytucyjnym prawem do sądu - podkreśla wnioskodawca.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.