Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów. K 9/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O zbadanie zgodności:

1. art. 91a ust. 1 i art. 91b ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze,

2. art. 622 ust. 1 i art. 623 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych,

3. art. 63a § 1 i art. 63b ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie,

4. art. 83 ust. 2 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze

z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;