Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzyskanie prawa do emerytury a rozwiązanie stosunku pracy. K 2/12

10 lipca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Grupy senatorów dotyczący uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę z powodu niestawienia się wnioskodawcy.

Nowy termin rozprawy 26 lipca 2012 r. , godz. 13. 00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.