Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły takich składek. P 24/10

12 lipca 2012 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział VIII Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły takich składek.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe z art. 2 i 32 konstytucji.

Zdaniem sądu pytającego kwestionowana ustawa wprowadziła możliwość umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły należności z tytułu składek. Natomiast wobec osób które składki opłacały możliwości takiej nie przewidziano.

W ocenie sądu pytającego regulacja ta jest sprzeczna z konstytucją. Ustawodawca podzielił osoby przebywające na urlopie wychowawczym i prowadzące działalność gospodarczą na te, które składki zapłaciły i te, które od tego obowiązku się uchyliły. Przywilej umorzenia należności wprowadził wobec tych osób, które pomimo obowiązku, składek nie opłaciły, co zdaniem sądu pytającego jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Ponadto takie różnicowanie nie służy realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.