Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji. SK 31/10

12 lipca 2012 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Marka Ś. dotyczącą zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, a także art. 31 ust. 3 konstytucji.

Decyzją-rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych zwolniono i wyznaczono skarżącemu nowe stanowisko służbowe. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego utrzymał zaskarżony rozkaz w mocy. Pełnomocnik skarżącego wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Minister otrzymał w mocy zaskarżona decyzję i wskazał, że jest ona ostateczna. Skarżący zwrócił się do WSA ze skargą, którą sąd odrzucił. Skarga kasacyjna do NSA również została oddalona.

W ocenie skarżącego kwestionowany przepis wyłączając możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji w sprawie zwolnienia, jak i przeniesienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji narusza jego konstytucyjne prawo do sądu.

Zdaniem skarżącego ustawodawca ma możliwość takiego ukształtowania procedury administracyjnej związanej z przenoszeniem na stanowiskach służbowych, która w żadnej mierze nie wpłynie na obniżenie mobilności i zdolności do osiągania wyższych stanów gotowości wojska, ani nie ograniczy sprawnego działania sił zbrojnych. Przedmiotem rozpoznania przez sąd administracyjny będzie jedynie ocena, czy w sprawie przeniesienia na inne stanowisko służbowe została zachowana określona prawem procedura - podkreśla skarżący.

Kwestionowany przepis ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ogranicza zdaniem skarżącego korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw co nie jest konieczne w demokratycznym państwie prawnym dla zachowania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.