Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne; nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku. P 7/09

Trybunał Konstytucyjny odwołał rozprawę 25 stycznia2011 r. dotyczącą nadania mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku i wyznaczył nowy termin.

Nowy termin rozprawy 1 marca 2011 r., godz. 9.00.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.