Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji. SK 10/09

9 lutego 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny  rozpozna skargę konstytucyjną spółki "Metal Color Polska" dotyczącą braku prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim uniemożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, z art. 78 konstytucji w związku art. 176 ust. 1, a także w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 i ust. 2 konstytucji.

Wobec  "Metal Color Polska" sp. z o.o. zasądzono koszty procesu w postępowaniu apelacyjnym. Skarżąca spółka zaskarżyła to postanowienie zażaleniem, które sąd apelacyjny odrzucił nie wskazując przy tym podstawy prawnej takiego rozstrzygnięcia, ani nie uzasadniając go w żaden sposób. Pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o uzasadnienie postanowienia . Sąd apelacyjny odmówił sporządzenia uzasadnienia.

Zdaniem skarżącej spółki sąd apelacyjny orzekający o kosztach procesu w postępowaniu apelacyjnym należy uznać za sąd, który orzekł o zwrocie kosztów w tym zakresie po raz pierwszy. Konieczne jest zagwarantowanie kontroli instancyjnej wydanego przez sąd apelacyjny postanowienia, co jest możliwe wyłącznie  na skutek wniesienia zażalenia do sądu nadrzędnego nad sądem apelacyjnym. Sytuacja, w której znalazła się skarżąca spółka jest w jej ocenie sprzeczna z zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego oraz prawem do sądu.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.