Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Olej opałowy - stawka podatku z tytułu sprzedaży. P 94/08

7 września 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego, odsyłający - w zakresie określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele opałowe - do odpowiedniego stosowania § 5 tegoż rozporządzenia, z art. 2, art. 84 i art. 217 konstytucji;
2) przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego, odsyłający - w zakresie określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele opałowe - do odpowiedniego stosowania § 5 tegoż rozporządzenia, z art. 2 konstytucji;
3) przepisu § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, odsyłający - w zakresie określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele opałowe - do odpowiedniego stosowania § 3 ust. 3 tegoż rozporządzenia, z art. 2 konstytucji.

Wyrokiem z 27 lutego 2007 r. wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę przedsiębiorstwa wielobranżowego na decyzję dyrektora izby celnej dotyczącą podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2003 r. oraz za okres od stycznia do maja 2004 r. W trakcie kontroli przeprowadzonej u podatnika stwierdzono szereg nieprawidłowości w rozliczeniu podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą oleju opałowego. Stwierdzono bowiem m.in., że część oświadczeń o przeznaczeniu oleju była niekompletna. Zdaniem sądu pytającego w takiej sytuacji, gdy w akcie wykonawczym do ustawy zostaje unormowana materia ustawowa, powinno to nastąpić w sposób jasny i precyzyjny. Jednoznacznie przypisujący określonemu wyrobowi akcyzowemu należną mu stawkę podatku. Przedmiot opodatkowania oraz przynależna mu stawka podatku nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Taka sytuacja, w której dochodzi do określenia stawki podatku dla sprzedaży oleju opałowego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy w sposób wykraczający poza granice stawki zakreślone w ustawie wskazuje na naruszenie norm konstytucyjnych. Ponadto odesłanie w kwestionowanych przepisach w zakresie określenia podatku akcyzowego dla oleju opałowego do przepisów określających trzy stawki podatku w zależności od zawartości siarki, budzi uzasadnione zastrzeżenia, co do zgodności z zasadami poprawnej legislacji stanowiącej element demokratycznego państwa prawnego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Biernat.