Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wypłaty gminom przez PFRON rekompensat za utracone dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. U 2/08

8 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dotyczące wypłaty gminom przez PFRON rekompensat za utracone dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Nowy termin rozprawy 21 kwietnia 2009 godz. 9.00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.