Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. P 80/08

24 lutego 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i korekty deklaracji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem podatku od towarów i usług.

Trybunał Konstytucyjny odroczył wydanie wyroku do 10 marca 2009 r., godz.10.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.