Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady uchwalania statutu uczelni K 27/07

26 marca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie wniosku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" dotyczącą zasad uchwalania statutu uczelni.

Nowy termin rozprawy 28 kwietnia 2009 r., godz. 9.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Andrzej Rzepliński.