Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kary pieniężne za naruszenie przepisów o rybołówstwie. K 13/08

6 lipca 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie.

Ogłoszenie wyroku nastąpi 7 lipca 2009 r. o godz. 8.30.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.