Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie podatków. K 32/08

20 lipca 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rady Gminy i Miasta Koziegłowy dotyczący pozbawienia jednostki samorządu terytorialnego udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Janusz Niemcewicz .