Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie prawa do ekwiwalentu za zalesianie w związku z nabyciem prawa do świadczeń rentowych lub emerytalnych. K 24/09

17 listopada i 10 grudnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pobierania i egzekucji opłat abonamentowych.

Nowy termin rozprawy 16 marca 2010 r. godz. 14.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.