Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do renty rodzinnej - spełnienie ustawowych warunków do otrzymania emerytury lub renty SK 58/06

6 marca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Eugenii M. dotyczącą prawa do renty rodzinnej .

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku do 11 marca 2008 r., godz. 16.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.