Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - nadanie licencji zawodowej SK 17/05

27 marca 2008 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Stanisława K. dotyczącą nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 179, art. 191 oraz art. 232 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 22 oraz art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 45 Konstytucji.

Skarżący zwrócił się do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W uzasadnieniu podał, że przez ponad trzydzieści lat zajmował się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Prezes UMiRM odmówił mu nadania uprawnień zawodowych powołując się na negatywną opinię Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po ponownym postępowaniu kwalifikacyjnym, przeprowadzonym wskutek wniosku skarżącego, utrzymano poprzednie rozstrzygnięcie. Powołano się przy tym na opinię komisji kwalifikacyjnej, w której stwierdzono, że przedstawione przez skarżącego dokumenty nie potwierdzają prowadzenia pośrednictwa nieruchomościami w wymaganym okresie. Skarżący skierował sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem sądu wobec braku udokumentowania dorobku zawodowego, komisja była uprawniona do wydania opinii negatywnej. Skarga kasacyjna od powyższego wyroku została oddalona. Skarżący uważa, że na podstawie kwestionowanych przepisów m.in. został pozbawiony wolności w zakresie wykonywania zawodu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.