Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym K 28/06

16 października 2007 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odszkodowania dla właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 185 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisów o odpowiedzialności za szkody w sytuacji, o której mowa w przepisie art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Prawo wodne dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania m.in. wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m. od stopy wału. Prawo wodne w sposób istotny ogranicza więc prawa właścicieli nieruchomości. Taka ustawowa ingerencja dokonana w interesie publicznym w prawo własności poprzez ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nie pociąga jednak za sobą jakiejkolwiek możliwości domagania się przez właściciela odszkodowania. Powoduje to właśnie kwestionowany przepis, który w sposób wyraźny wyłącza przepisy pozwalające na dochodzenie odszkodowania. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takie ograniczenie korzystania z nieruchomości wywołuje konsekwencje równoznaczne z ingerencją w prawo właściciela do niezakłóconego korzystania z rzeczy. Stanowi zatem postać wywłaszczenia w rozumieniu konstytucji. Właściciel nie może bowiem swobodnie dysponować własnością zgodnie z jej przeznaczeniem. Sytuacja ta narusza konstytucyjną zasadę słusznego odszkodowania za wywłaszczenie.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.