Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki przebywania w zakładach penitencjarnych U 9/05

Planowana rozprawa dotycząca warunków przebywania w zakładach penitencjarnych nie odbyła się w związku z wycofaniem wniosku przez Rzecznika Praw Obywatelskich.